ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/13-30/6/14) ΑΡ ΜΑΕ 49858/30/Β/01/05