Προϊόντα

Βίκυ (Viky)

Χαρακτηριστικά

 • Ποικιλία πρώιμη (10-15 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
 • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα και αντοχή στην ξηρασία
 • Έχει υψηλή αντοχή στην αδρομύκωση
 • Φυτό κωνικού σχήματος και μέσου ύψους
 • Αναπτύσσει μεγάλο αριθμό καρυδιών μέσου μεγέθους
 • Εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας

Διαχείριση Καλλιέργειας

 • Συνιστώμενος πληθυσμός είναι τα 18 φυτά / μέτρο
 • Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες 

Ροζίτα (Rosita)

Χαρακτηριστικά

 • Μεσοπρώιμη ποικιλία (7-12 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
 • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία
 • Ποικιλία ανθεκτική στην αδρομύκωση
 • Έχει μεγάλη βλαστική ικανότητα και προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών.
 • Φυτό κωνικού σχήματος, μεγάλου ύψους 100-120 cm, με ισχυρό στέλεχος
 • Έχει καρύδια μεγάλου μεγέθους με μέσο βάρος 5,5

Διαχείριση καλλιέργειας

 • Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου μέχρι 2,5 kg/στρέμμα ώστε ο τελικός πληθυσμός των φυτών να μη ξεπερνά τα 18 – 20 φυτά / μέτρο.
 • Απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, στη συνέχεια να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της καλλιέργειας.

Θέκα (Theka)

Χαρακτηριστικά

 • Πολύ πρώιμη ποικιλία (15-20 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
 • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα, ανθεκτική στην ξηρασία.
 • Καλή αντοχή στην αδρομύκωση σε σχέση με την πρωιμότητα της.
 • Φυτό μέσου ύψους 80-100 cm με σφαιρικό σχήμα.
 • Αναπτύσσει μεγάλο αριθμό καρυδιών, μέσου μεγέθους, με μέσο βάρος 4,5g.  
 • Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Διαχείριση Καλλιέργειας

 • Συνιστάται ο πληθυσμός των φυτών να μην ξεπερνά τα 18 φυτά/ μέτρο.
 • Εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.

Αθηνά (Athina)

Χαρακτηριστικά

 • Ποικιλία πρώιμη (10-15 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
 • Ποικιλία με βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα. που εκμεταλλεύεται άριστα την εδαφική υγρασία, με αποτέλεσμα να αντέχει στην ξηρασία και σε πιθανή έλλειψη νερού.
 • Ποικιλία ανθεκτική στην αδρομύκωση
 • Έχει μεγάλη βλαστική ικανότητα και προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών.         
 • Φυτό κωνικού σχήματος και ύψους 90 έως 110 cm με ισχυρό κεντρικό στέλεχος
 • Ομοιόμορφα μεγάλα καρύδια με 5 λοβούς και με μέσο βάρος 5,5-6 g.
 • Το βάρος των εκατό σπόρων είναι 11,3g.
 • Εξαιρετικό άνοιγμα που διευκολύνει την μηχανοσυλλογή
 • Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Διαχείριση καλλιέργειας

 • Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου μέχρι 2,5 kg/στρέμμα ώστε ο τελικός πληθυσμός των φυτών να μη ξεπερνά τα 18 – 20 φυτά / μέτρο.
 • Απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, στη συνέχεια να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της καλλιέργειας.