Εταιρικό προφίλ

Η Ελληνική Σποροπαραγωγή Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια του βαμβακιού.
Μια ομάδα ανθρώπων, από τον χώρο των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, με βαθιά γνώση για την δυναμικότερη καλλιέργεια της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας, προχώρησε στη δημιουργία αυτής της εταιρείας με κίνητρο το όραμα της για:

  • Παραγωγή ποιοτικού βαμβακιού ώστε να ανακτήσει το Ελληνικό βαμβάκι τη θέση του στην παγκόσμια αγορά.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη των χιλιάδων βαμβακοπαραγωγών, ως απάντηση στο τοπίο που διαμορφώνεται από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η Ελληνική Σποροπαραγωγή Α.Ε. διαθέτει άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις στον τομέα της έρευνας.

Η εμπειρία των ανθρώπων της εταιρείας στο βαμβάκι πηγάζει από την ενασχόληση τους, από το στάδιο της παραγωγής και της εκκόκκισης του μέχρι την κλώση του, και είναι η εγγύηση για την επίτευξη των στόχων που θέτει.

Comments are closed.