Προϊόντα

Προϊόντα

Το πολλαπλασιαστικό υλικό που διαθέτει η εταιρεία μας στην Ελληνική αγορά, ανταποκρίνεται πλήρως στις εξελίξεις της καλλιέργειας του βαμβακιού και στην απαίτηση των παραγωγών για υψηλές παραγωγές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με την σποροπαραγωγική της δραστηριότητα η εταιρεία παράγει ένα μέρος των προϊόντων της στη χώρα μας. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα (βλαστική δύναμη, καθαρότητα κ.α.) της εγχώριας παραγωγής. Η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας και με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας είναι η εγγύηση για τον εφοδιασμό της αγοράς με το καλύτερο γενετικό υλικό.

Επιλέξτε τα προϊόντα για να δείτε τα χαρακτηριστικά τους καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες


Comments are closed.